Магістр

ОПП «ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА»другий (магістерський) РВО