МАГІСТР

Шановні здобувачі, випускники, роботодавці, представники академічної спільноти, стейкхолдери!
Запрошуємо вас узяти участь в обговоренні освітньо-професійних програм.
Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму просимо надсилати на офіційну електронну пошту:    ec.fmm@kpi.ua

ОПП «ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА», спеціальність 051 Економіка, другий (магістерський) РВО