ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Нормативні дисципліни ОНП “Економіка”

  1. Філософські засади наукової діяльності
  2. Управління змінами та трансформація бізнесу
  3. Іноземна мова для наукової діяльності
  4. Світова економіка
  5. Теорія аналізу економічних систем
  6. Неокласичні моделі економічних процесів
  7. Організація науково інноваційної діяльності
  8. Педагогічна практика PhD