ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Нормативні дисципліни ОНП “Економіка”

  1. Філософські засади наукової діяльності СИЛАБУС 2021-2022
  2. Управління змінами та трансформація бізнесу СИЛАБУС 2023-2024+
  3. Іноземна мова для наукової діяльності СИЛАБУС 2021-2022
  4. Світова економіка СИЛАБУС 2021-2022
  5. Теорія аналізу СИЛАБУС 2021-2022
  6. Неокласичні моделі економічних процесів СИЛАБУС 2023-2024+
  7. Організація науково інноваційної діяльності СИЛАБУС 2021-2022
  8. Педагогічна практика PhD СИЛАБУС 2023-2024+