МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

Магістерська дисертація. Рекомендації до виконання та змісту для спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»(редакція 2023 року)