РЕЙТИНГИ УСПІШНОСТІ

Рейтинги успішності студентів за результатами семестрового контролю оприлюднені на сайті

  • Рейтинг успішності = 0,95*середній бал + 0,05*додаткові бали!
  • При однаковому значенні рейтингового бала вищу позицію займає студент з більшим значенням навчального складника (тобто, студент, який успішніше склав семестровий контроль з профільних екзаменів, заліків, курсових проектів).
  • До рейтингу включаються студенти бюджетники, денної форми навчання, які вчасно і без перескладань склали семестровий контроль.
  • Академічна стипендія призначається 40% студентів від кількості усіх студентів бюджетників денної форми навчання.
  • Академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні призначається 25% від кількості стипендіатів. Єдина умова: рейтинг не нижче 85 балів.
  • Списки стипендіатів (тих, хто отримує стипендію) на факультеті, курсі, спеціальності не оприлюднюються.

 

Кількість стипендіатів по факультетам/НН інститутам, курсам, спеціальностям за результатами семестрового контролю оприлюднена на сайті Департаменту навчально-виховної роботи (https://dnvr.kpi.ua/stupendiya/)