ПОЛОЖЕННЯ

Третій освітній рівень - доктор філософії з економіки, форма навчання: очна