ДОСВІД ВИКЛАДАЧІВ

25.10.2023 Науково-педагогічні працівники та здобувачі третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти кафедри економічної кібернетики долучились до Круглого столу «Академічна доброчесність: досвід, практики, виклики, поступ»