НАУКОВІ ШКОЛИ

Наукова школа "Економіка та управління підприємствами".

Засновник та керівник наукової школи: професор кафедри міжнародної економіки, науковий керівник кафедри міжнародної економіки, з 2007 по 2021 рр. декан факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського, доктор технічних наук, професор  Гавриш Олег Анатолійович.

Науковий напрям: «Суспільні науки»

Галузь знань: 05 «Соціальні  та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»

Наукова спеціальність: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» (08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Освітні спеціальності: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»

Наукову школу засновано на базі факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського, який впродовж тридцяти років здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців управлінського та економічного профілю.

Діяльність наукової школи забезпечила підготовку декількох поколінь науковців, котрі виконують вагомий внесок в розвиток економічної науки та є авторитетними особистостями. Науковці, що захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук в межах школи займають керівні посади на рівні кафедри міжнародної економіки, кафедри економічної кібернетики, факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також займаються професійною діяльністю в галузі державного регулювання.

Колектив наукової школи активно долучається до процесів формування світової економічної науки та прикладної реалізації теоретичних положень на міжнародному рівні.

Учасники наукової школи мають значний досвід роботи у складі постійно діючих та разових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій докторів та кандидатів наук, а також докторів філософії.

Вихованці наукової школи

  • Кравченко Марина Олегівна, д.е.н., проф., декан факультету менеджменту та маркетингу;
  • Войтко Сергій Васильович, д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу;
  • Дунська Анна Рашидівна, д.е.н., доц., заступник декана з навчально-методичної роботи;
  • Бояринова Катерина Олександрівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної кібернетики; 
  • Гайдуцький Іван Павлович, д.е.н., доц., доцент кафедри міжнародної економіки.

Досягнення наукової школи

Підготовлено та захищено 4 докторські дисертації, 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Колективом наукової школи підготовлено більше 250 статей у фахових та закордонних виданнях, близько 40 підручників і монографій, реалізовано завдання науково-дослідної тематики на замовлення підприємства, а також виконується робота над ініціативними НДР.