НАУКОВИЙ СЕМІНАР

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економічних дослідженнях

Наукові керівники: Катерина БОЯРИНОВА, д.е.н.,професор

                                     Володимир КАПУСТЯН, д.ф.-м.н., професор

Вчений секретар:     Гліб МАЖАРА, докт. філ. з економіки, доцент
Цільова аудиторія:  студенти старших курсів, аспіранти, викладачі