ТЕМАТИКА ТА НАПРЯМИ РОБІТ PHD

№ з/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1

Моделювання стратегій розвитку аграрного сектору України в  умовах військової агресії сусідньої держави

Визначення основних напрямів щодо поліпшення аграрного сектору економіки України в умовах військової агресії сусідньої держави

к.ф.-м.н., доц. Фартушний І.Д.

2

Аналіз поведінкової складової, як невід’ємної частини соціально-економічного аспекту суспільства

Обґрунтувати необхідність врахування поведінкової складової при розгляді соціально економічного аспекту суспільства.

док. філос. з екон.

Мажара Г. А.

3

Стратегія інноваційно-технологічного розвитку в умовах економічних та енергетичних ризиків повоєнного періоду

Розробка науково-методичного інструментарію та методико-прикладних рекомендацій щодо формування та реалізації стратегії інноваційно-технологічного розвитку для забезпечення енергетичного переходу в умовах розвитку Індустрій 4.0, 5.0 та наростання економічних та енергетичних ризиків повоєнного періоду.

д.е.н., доц. Трофименко О. О

4

Організаційно-економічний механізм розвитку циркулярної економіки в умовах повоєнного відновлення.

Формування теоретико-методичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення формування та функціонування організаційно-економічного механізму розвитку циркулярної економіки в умовах повоєнного відновлення.

д.е.н., доц. Трофименко О. О

5

Economics of innovation and technical development

Обґрунтування основних напрямів інноваційного та технологічного розвитку в посткризовий та повоєнний час

д.е.н, доцент Єрешко Ю.О.

6

Управління трансакційними витратами в умовах нестаціонарної економіки

Розроблення механізму управління трансакційними витратами в умовах нестанаціонарної економіки

д.е.н, доцент Шевчук О.А.

7

Управління людським капіталом в умовах кризи

Дослідження впливу кризових явищ на управління людським капіталом

д.е.н, доцент Шевчук О.А.