НАУКОВІ ГУРТКИ

Назва

Науковий керівник

наказ, положення, план роботи

“Формування і розвиток людського капіталу та соціальні виклики в умовах Індустрії 4.0.“

“Економіка: теорія та практика“

“Соціально-економічний розвиток у пост-тоталітарних країнах“

“Теоретичні засади прийняття рішень в економіці та управлінні”

« Математичні методи в економіці»