ПОЛОЖЕННЯ

ОПП «Економічна кібернетика», ІІ (магістерський) РВО

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті
Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського