ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Вибіркові дисципліни ОНП “Економіка”

  1. Економіко математичне моделювання в умовах глобалізації СИЛАБУС 2021-2022
  2. Моделювання стратегічних рішень макроекономічної політики СИЛАБУС 2021-2022
  3. Моделювання взаємодії ТНК з іншими суб’єктами економіки СИЛАБУС 2021-2022
  4. Прикладне моделювання об’єктів міжнародного дослідницького простору СИЛАБУС 2021-2022