ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Третій освітній рівень доктор філософії з економіки