ДУАЛЬНА ОСВІТА

🔸 Презентація

🔸 Положення

🔸 Освітні програми

🔸 Навчальні плани

🔸 Каталоги вибіркових освітних компонент

🔸 Силабуси

🔸 Практика

🔸 Дипломне проектування