ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

ОПП «Фінансовий менеджмент», І (бакалаврський) РВО

ОПП «Економічна аналітика», І (бакалаврський) РВО

ОПП «Економічна кібернетика», І (бакалаврський) РВО