Доктор філософії

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Спеціальність 051 Економіка