ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Шановні здобувачі, випускники, роботодавці, представники академічної спільноти, стейкхолдери!
Запрошуємо вас узяти участь в обговоренні освітньо-професійних програм.
Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму просимо надсилати на офіційну електронну пошту:    ec.fmm@kpi.ua

ОНП «ЕКОНОМІКА», спеціальність 051 Економіка, третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти