ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Кафедра військової підготовки КПІ ім.Ігоря Сікорського ( http://kvp.kpi.ua/ ) здійснює набір студентів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу з метою підготовки мобілізаційних резервів для Збройних Сил України та інших військових формувань за 11 військово-обліковими спеціальностями. https://kpi.ua/kvp

Військова підготовка громадян України планується та проводиться протягом двох років, один навчальний день на тиждень (методом «військового дня»).

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проводить конкурсний відбір серед студентів 2-х, 3-х курсів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які бажають проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу. https://kpi.ua/military, https://kpi.ua/kvp

Конкурсний відбір проводиться серед громадян України чоловічої та жіночої статі, які бажають проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями. https://kpi.ua/kvp

Правила прийому 2024 року.  http://kvp.kpi.ua/vstup/