НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

ОПП «Економічна аналітика», І (бакалаврський) РВО

ОПП «Економічна кібернетика», І (бакалаврський) РВО

ОПП «Управління персоналом та економіка праці», І (бакалаврський) РВО