НАУКОВІ ВИДАННЯ

Факультетом менеджменту та маркетингу університету видаються збірники наукових праць, які включено до наукометричних та інформаційних баз:

Економічний вісник НТУУ “КПІ” по роках:
– до 2015 року
– 2015 – теперішній час