НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

ОПП «Економічна аналітика», ІІ (магістерський) РВО