Вирішив подивитися свій майбутній розклад, і не можеш, бо не знаєш, яка в тебе група? Не біда, зараз все розшифруємо.

Почнемо з того, як складається шифр групи в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В переважній більшості випадків, шифр групи складається з двох літер і двох цифр. Інакша ситуація для магістрів, аспірантів, груп-прискореників, об’єднаних з ними і заочників.

Магістри бувають двох напрямів: онп – освітньо-наукова програма магістерського рівня вищої освіти, опп – освітньо-професійна програма магістерського рівня вищої освіти. В шифрах груп це відображається так – після цифр додаються букви мн (магістр освітньо-наукової програми) та мп (магістр освітньо-професійної програми).

У груп, які навчаються на заочній формі навчання, до шифру групи додається буква з.

У групах аспірантів до шифру додається буква ф.

Буква п в шифрі групи – прискорена форма навчання.

В деяких випадках перші букви в шифрі групи напряму не пов’язані з розшифровкою освітньої програми, тому для вашої зручності ми одразу вказуємо освітні програми, за якими навчаються групи на факультетах.

Цифри. Перша вказує на рік вступу (або, інакшими словами, рік початку навчання цієї групи; в шифрі використовується остання цифра року вступу). Друга – це індивідуальний код групи.

Наприклад

Студент у 2020 році вступив на факультет менеджменту і маркетингу, спеціальність 073 менеджмент, освітня програма “Зовнішньоекономічне управління” і його група 1 на потоці. Складемо. У – код ФММ, З – код освітньої програми “Зовнішньоекономічне управління”, 0 – остання цифра року, 1 – унікальний код групи на потоці. Маємо УЗ-01.

Коди груп пофакультетно за освітніми програмами приводимо нижче.


ВПІ, ІАТ, ІЕЕ, ІМЗ, ІПСА, ІТС,
ІХФ, ММІ, ПБФ, РТФ, ТЕФ, ФБМІ,
ФБТ, ФЕА, ФЕЛ, ФІОТ, ФЛ, ФММ,
ФМФ, ФПМ, ФСП, ФТІ, ХТФ


ВПІ

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

СГ – Образотворче мистецтво

061 Журналістика

РЗ – Реклама і зв’язки з громадськістю

СР – Видавнича справа і редагування

133 Галузеве машинобудування

СМ – Комп’ютеризовані поліграфічні системи

186 Видавництво та поліграфія

Освітня програма – “Технології друкованих і електронних видань”

СТ – Технології поліграфічного видавництва

МВ – Технології електронних мультимедійних видань


ІАТ

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

АЛ – Літаки і вертольоти

АК – Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем

173 Авіоніка

АС – Системи керування літальними апаратами та комплексами


ІЕЕ

101 Екологія

ОЗ – Інженерна екологія та ресурсозбереження

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОЕ – Системи забезпечення споживачів електричною енергією

ОН – Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

У зв’язку з об’єднанням з 01.07.2021 р. 2 кафедр (кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами та кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв) в кафедру автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів групи ОА та ОМ відносяться до наступних ОП:

ОА-11, ОА-п11, ОА-11мп, ОА-11мн, ОА-01, ОМ-01 (приєднується до групи ОА-01) – Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів

ОА-п01, ОА-91, ОА-п91, ОА-81, ОА-01мп, ОА-01мн – Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів

ОМ-п01, ОМ-91, ОМ-п91, ОМ-81, ОМ-01мп, ОМ-01мн – Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв

144 Теплоенергетика

ОТ – Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем

184 Гірництво

ОС – Геоінженерія


ІМЗ

131 Прикладна механіка

ЗВ, ЗФ – Технології та інжиніринг у зварюванні

ЗС, ЗФ – Технологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь

ЗА – Автоматизовані технологічні системи у зварюванні

ЗП – Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження

МЛ, ФП – Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

132  Матеріалознавство 

ФМ – Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання 

ФТ – Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки

ФК, ФН – Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів 

У зв’язку з об’єднанням з 01.07.2021 р. кафедр фізики металів і металознавства та термічної обробки металів у кафедру фізичного матеріалознавства та термічної обробки:

ФТ-01 приєднується до групи ФМ-01 за ОП Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві

З 01.09.2021 р. (для студентів 1 курсу 2021 р. набору) групи ФМ будуть навчатися за ОП  Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві.

136  Металургія 

З 01.07.2021 р. кафедра фізико-хімічних основ технології металів та кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів реорганізовані шляхом злиття в кафедру ливарного виробництва. 

ФЛ – Комп’ютеризовані процеси лиття


ІПСА

122 Комп’ютерні науки

ДА – Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання

КА – Системи і методи штучного інтелекту

124 Системний аналіз

КА – Системний аналіз і управління


ІТС

172 Телекомунікації та радіотехніка

ТС – Системи та мережі електронних комунікацій

ТІ – Інформаційно-комунікаційні технології

ТЗ – Інженерія та програмування інфокомунікацій


ІХФ

101 Екологія

ЛЕ – Екологічна безпека

131 Прикладна механіка

ЛУ – Інжиніринг паковань та пакувального обладнання

133 Галузеве машинобудування

ЛП – Інжиніринг обладнання виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів

ЛН – Комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ЛА – Комп’ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва

161 Хімічні технології та інженерія

ЛЦ – Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології


ММІ

131 Прикладна механіка

МП – Динаміка і міцність машин

МІ – Інструментальні системи інженерного дизайну

МТ – Технології машинобудування

МА – Автоматизовані та роботизовані механічні системи

МВ – Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин

МД – Прикладна механіка пластичності матеріалів

АТ – Технології виробництва літальних апаратів


ПБФ

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ПБ – кафедра виробництва приладів, освітня програма “комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні”

ПГ, ПО – кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних і навігаційних систем, освітня програма “комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні”

ПК, ПМ – кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю , освітня програма “комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні”

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ПІ – освітня програма “інформаційні вимірювальні технології”


РТФ

172 Телекомунікації та радіотехніка

РІ – Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія

РЕ – Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки

РС – Радіотехнічні комп’ютеризовані системи


ТЕФ

143 Атомна енергетика

ТЯ – Атомні електричні станції

ТЗ – Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів (тільки магістр)

122 Комп’ютерні науки

ТМ, ТР – Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем

121 Інженерія програмного забезпечення

ТІ, ТВ – Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій

144 Теплоенергетика

ТУ – Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанції (нова з 2021 р.)

142 Енергетичне машинобудування

ТК – Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ТА – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем

ТО – не проводиться набір з 2019 року


ФБМІ

122 Комп’ютерні науки

БС – Комп’ютерні технології в біології та медицині

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

БП – (не проводиться набір на цю спеціальність у 2020, 2021 році)

163 Біомедична інженерія

БМ – Біомедична інженерія

БФ – Регенеративна та біофармацевтична інженерія

227 Фізична терапія, ерготерапія

БР – Фізична терапія, ерготерапія


ФБТ

133 Галузеве машинобудування

БІ – Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

162 Біотехнологія та біоінженерія

Освітня програма «Біотехнологія»

ББ – Біоенергетика, біоінформатика та екобіотехнологія

БТ – Промислова біотехнологія та біофармація


ФЕА

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ЕД – Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

ЕС – Електричні системи і мережі

ЕП – Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність

ЕК – Управління, захист та автоматизація енергосистем

ЕВ – Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси

ЕМ – Електричні машини і апарати

ЕТ – Електричні станції


ФЕЛ

153 Мікро- та наносистемна техніка

ДМ – Електронні мікро- і наносистеми та технології

ДП – Мікро- та наноелектроніка

171 Електроніка

ДЕ – Електронні прилади та пристрої

ДС – Електронні компоненти і системи

ДГ – Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

ДВ – Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

172 Телекомунікації та радіотехніка

ДК – Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем


ФІОТ

каф. Обчислювальної техніки (ОТ)

121 Інженерія програмного забезпечення

ІМ (бакалаври: 1-й курс; магістри: 1-й курс) – Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем

ІП (бакалаври: 2-й, 3-й, 4-й курси; магістри: 2-й курс) – Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем

123 Комп’ютерна інженерія

ІО (бакалаври: всі курси; магістри: всі курси) – Комп’ютерні системи та мережі

ІВ (бакалаври: 3-й, 4-й курс) – Комп’ютерні системи та мережі


каф. Інформаційних систем та технологій (ІСТ)

126 Інформаційні системи та технології

ІА (всі курси) – Інтегровані інформаційні системи

ІС (всі курси) – Інформаційні управляючі системи та технології

ІК (всі курси) – Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

каф. Інформатики та програмної інженерії (ІПІ)

121 Інженерія програмного забезпечення

ІП (бакалаври: 1-й, 2-й, 3-й курси; магістри: всі курси) – Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем

ІП (бакалаври: 4-й курс) – Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем

ІТ (бакалаври: 82, 84: 4-й курс) – Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем

ІТ (бакалаври: 2-й курс; 92, 94: 3-й курс; магістри: 02мн, 04мп: 2-й курс) – Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем

ІТ (бакалаври: 91, 93: 3-й курс; 81, 83: 4-й курс; магістри: 01мн, 03мп: 2-й курс) – Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем


ФЛ

035 Філологія

ЛА – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

ЛН – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

ЛФ – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – французька 


ФММ

051 Економіка

УК – ОП « Економічна кібернетика»

УС –  ОП «Міжнародна економіка»

УЕ –  ОП «Економіка бізнес-підприємства»

073 Менеджмент

Освітня програма – «Менеджмент і бізнес-адміністрування»

Сертифікатні програми:

УВ – Менеджмент підприємства

УЗ – Менеджмент міжнародного бізнесу

УЛ – Логістика

УІ – Менеджмент інвестицій та інновацій

Освітня программа – «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі«

УД

075 Маркетинг

УМ – Промисловий маркетинг


ФМФ

104 Фізика

ОФ – Комп’ютерне моделювання фізичних процесів

111 Математика

ОМ – Страхова та фінансова математика


ФПМ

113 Прикладна математика

КМ – Наука про дані та математичне моделювання

121 Інженерія програмного забезпечення

КП – Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем

123 Комп’ютерна інженерія

КВ – Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи


ФСП

054 Соціологія

СЛ – Врегулювання конфліктів та медіація

081 Право

СП – Право

231 Соціальна робота

СР – Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність 

281 Публічне управління та адміністрування

АМ – Адміністративний менеджмент

ЕУ – Електронне урядування


ФТІ

105 Прикладна фізика та наноматеріали

ФФ – Прикладна фізика

113 Прикладна математика

ФІ-1,2 – Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного  зору

ФІ-3,4 – Математичні методи криптографічного захисту інформації

125 Кібербезпека

ФБ – Системи, технології та математичні методи кібербезпеки

ФЕ – Системи технічного захисту інформації


ХТФ

161 Хімічні технології та інженерія

ХО – Хімічні технології органічних речовин

ХД – Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок

ХН – Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення

ХП, ХК – Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів

ХМ – Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів

ХЕ – Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів


Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

З питаннями та пропозиціями @DNVR_team_bot

ДНВР на сайті | фейсбук | телеграм

Успіхів!

Від admin

Залишити відповідь