Вступ до магістратури 2023

ОПП ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА (МАГІСТР)

Якщо ти вступаєш до магістратури за державним замовлення або за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності  051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг тобі потрібно обовʼязково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин:

  • іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська)
  • та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення.

Також тобі потрібно скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) за спеціальністю.

Для складання ЄВІ та ЄФВВ потрібно зареєструватись з 08 травня до 31 травня (до 18.00) та з 23 червня серпня до 21 липня скласти його.

Процедура реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ
🔸 З 8 травня по 31 травня 2023 року триватиме реєстрація для участі в Єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ). Її здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

🔸 Для вступників до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2023 році Приймальною комісією розроблено алгоритми реєстрації:

Процедура реєстрації для складання ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023 року 👈

Процедура реєстрації для складання ЄВІ / ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023, які бажають вступити до магістратури 👈

Процедура реєстрації для складання ЄВІ / ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або планують вступати після завершення цього року іншого закладу вищої освіти 👈

Для вступу на усі спеціальності факультету менеджменту та маркетингу (051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг) для здобуття освітнього рівня магістр в 2023 році зараховуються результати ЄВІ та ЄФВВ за 2023 рік.

Мотиваційний лист

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету.

Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.
Мотиваційні листи подаються всіма вступниками, які беруть участь у конкурсі для здобуття вищої освіти у передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках.
Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2023 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники:
– обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
– бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на
його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
– ім’я та прізвище вступника.
Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів).
Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови.
Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики.
У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).

Для вступу на спеціальності нашого факультету за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб потрібно скласти ЄВІ та ЄФВВ, а також подати до розгляду мотиваційний лист.

Конкурсний бал
Конкурсний бал (далі – КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 розраховується за формулою:
КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,
де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка ЄФВВ або оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком
прийому та цим Положенням випадках.

Творчі досягнення (наукові статті за обраною спеціальністю) та середній бал додатку до диплому в цьому році не враховуються!

Додаткове вступне випробування для зміни отриманої спеціальності (якщо диплом бакалавра було одержано за іншою спеціальністю) складати НЕ потрібно.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно!

Заяви для вступу подаються виключно електронно, окрім особливих випадків, на сайті vstup.edbo.gov.ua.


У заяві вказується ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві; освітній ступінь – магістр; бажана форма здобуття освіти (денна або заочна), спеціальність: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг та обрана освітня програма в межах спеціальності.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 15 заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вартість навчання на Факультеті менеджменту та маркетингу у 2023 році
Денна форма навчання – 47 900 грн
Заочна форма навчання – 31 900 грн

Терміни вступної кампанії

Для виконання вимог до зарахування вступник має у визначені терміни подати перелік документів особисто або за допомогою електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

Розташування Відбіркової комісії ФММ до магістратури:

м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», проспект Берестейський (Перемоги) 37, 1 корпус, аудиторія 195.

Телефон гарячої лінії: 099-018-08-13

e-mail: vk.fmm@ukr.net