ВІКТОР ІВАНОВИЧ ІВАНЕНКО

(20.05.1928 – 13.11.2023)

З глибоким сумом і скорботою сповіщаємо, що 13 листопада на 96 році життя перестало битись серце людини-легенди, видатного вченого в галузі кібернетики, автоматичного керування та теорії рішень, ініціатора досліджень в галузі математичного моделювання економічних систем та засновника відповідної кафедри у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», педагога, організатора освіти,  заслуженого діяча науки та техніки України, професора, доктора технічних наук Віктора Івановича Іваненка.

Киянин за походженням, у 1951 році Віктор Іванович з відзнакою закінчив КПІ, а після закінчення аспірантури в Інституті електротехніки АН України. молодий вчений у 1956 р. здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

 У 1959 році в Інституті кібернетики АН України Віктор Іванович заснував науково-дослідний відділ адаптивних систем керування, який проводив широке коло досліджень в галузі систем автоматичного керування промисловими технологічними процесами.

Наукові праці Віктора Іваненка стали предметом доповідей на багатьох національних та міжнародних конференціях, на конгресах IFAC та  IFIP, опубліковані у багатьох фахових журналах та узагальнені у трьох монографіях, зокрема, «Decision Systems and Nonstochastic Randomness», опублікованої видавництвом Springer. 

Науковими інтересами Віктора Івановича були: математичне моделювання ситуацій прийняття рішень та об’єктів керування, невизначеність та її вимірювання, статистичні закономірності масових явищ, теорія та системи рішень та керування. 

Велику увагу Віктор Іванович приділяв педагогічній діяльності. Починаючи з 1956 р. він читав лекції з теорії керування, теорії прийняття рішень та системного аналізу для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Саме тут він знаходив талановиту молодь, яку залучав до роботи в науково-дослідній сфері. Віктор Іванович був науковим керівником 36 кандидатських і науковим консультантом 11 докторських дисертацій.

У 1991 р. він створив в КПІ кафедру математичного моделювання економічних систем та очолював її 12 років.   Нащадком цієї кафедри  є сучасна кафедра економічної кібернетики.  

Колектив кафедри економічної кібернетики факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віктора Івановича Іваненка.