ТРОФИМЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

Доктор економічних наук
Професор
E-mail: trofymenko.olena@lll.kpi.ua
Telegram: 0503347957
ResearcherID:ABC-8040-2021

Напрям роботи: 
Куратор: 
Освіта:

Освіта: 

2003 – 2008 рр. – вища освіта, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет менеджменту та маркетингу, спеціальність – менеджмент організацій, магістр з менеджменту організацій (диплом з відзнакою)

2020-2021 рр. – друга вища освіта,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – публічне управління та адміністрування, магістр з публічного управління та адміністрування”

Науковий ступінь: Доктор економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Тема дисертації: «Механізми інноваційного розвитку енергетичної сфери національної економіки в умовах Індустрії 4.0».

Вчене звання: Професор 

ДисертаціяТема докторської дисертації: «Механізми інноваційного розвитку енергетичної сфери національної економіки в умовах Індустрії 4.0», 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 28.09.2021 р. Захист у спеціалізованій вченій раді Д 47.104.03.
Виконання науково-дослідної тематики.
 • НДР 0112U007817 «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» (2019-2024 рр.)
 • НДР 0116U005836 «Концептуальні засади управління людським потенціалом в умовах трансформаційних змін» (2016 -2022 рр.)
 • НДР 0117U003124 «Моделювання динаміки економічних та управлінських процесів на глобальному, регіональному та мікро- рівнях»(2017-2021рр.)
 • НДР 0116U007059 «Моделювання функціонування ринків та поведінки економічних агентів в умовах кризових явищ» (№ держреєстрації 0116U007059 (2016–2022 рр.)
Виконання міжнародних проектів
 • Учасник та лектор міжнародної програми “Digital and Entrepreneurship Academy Program”, Alliance of Guangzhou International  Sister-City Universities, 2022
 • Рецензент у Міжнародному науковому журналі, Індексованому у Scopus “Ekonomika” (з 2021 р.), Литва
 • Учасник проекту Мінекономіки за участі Представництва ЮНІСЕФ в Україні та підтримки компанії DELOITTE в Україні “Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього”
 • Експерт проекту GIZ «Проект GIZ “Towards Evidence Based Investment Decisions in Ahs (TEBIDH)/E-рішення для громад”, 2019 р.
Наукова група        
Керівництво науковими роботами студентів
 • Керівництво Ванецян В. Б. на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» на тему “Стратегічне планування розвитку підприємства – суб’єкта ЗЕД (на прикладі ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»)”, 2019 ( 1 місце)
 • Керівник аналітичного дослідження на тему «Завдання-акселератори досягнення Україною Цілей сталого розвитку для Цілей 8, 9, 12 та 17» за науково-дослідною програмою «Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього» (проект в межах Меморандуму про співпрацю Міжнародного університету фінансів та Міністерства економіки України). 1 місце за результатами конкурсу на краще дослідження в межах теми, 2020 р.
 • 17 грудня 2020 р., 3 місце студентської команди під керівництвом Трофименко О. О. у  Всеукраїнському конкурсі LoNG 2020 “Look of New Generation/Погляд нового покоління”.
Стажування:
 • Онлайн семінар на тему “Цифрові інструменти Google для вищої освіти”, ТОВ “Академія цифрового розвитку”, Сертифікат ЦІВО – 2073, 23 червня 2022 р.
 • Науково-практичне стажування в Міністерстві Економіки України, 5 – 30 липня 2021 р.
 • ПВНЗ “Міжнародний університет фінансів”, сертифікат ПК №21547613/000096-19 ,”Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності”, 21.03.2019 р.
 • Освітній курс про атомну енергетику в рамках Весняної школи НАЕК “Енергоатом”-2019, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України спільно з Національною атомною енергогенеруючою компанією “Енергоатом”.
 • Освітня школа “Cтале виробництво в Індустрії 4.0: технології та рішення”/”Sustainable manufacturing in Industry 4.0: technologies and solutions” в межах проєкту CPEA-LT-2017/10047 “NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education”, проведено спільно з КПІ ім. Ігоря Сікорського та Норвезьким Університетом Науки та Техніки, 14-17 вересня 2020 р.
Міжнародне стажування:
 • Міжнародне стажування на тему: “Європейська та польська система вищої освіти: практика, досвід, інноваційні методи навчання”/«European and Polish system of higher education: practice, experience, innovative learning methods», University of Economy, Bydgoszcz, Poland, сертифікат № 71/01211, 180 год, термін: 07.12.2020-17.01.2021.
 • Освітня школа “Cтале виробництво в Індустрії 4.0: технології та рішення”/”Sustainable manufacturing in Industry 4.0: technologies and solutions” в межах проєкту CPEA-LT-2017/10047 “NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education”, проведено спільно з КПІ ім. Ігоря Сікорського та Норвезьким Університетом Науки та Техніки, 14-17 вересня 2020 р.
 • Освітній курс “Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних”, 200 годин, Vankouver  Island University, Canada. 2016.
 • Cертифікований спеціаліст SAP ERP – Associate Business Foundation & Integration with SAP ERP 6.0 EHP5, Cертифікат ID: 0010295728.
Володіння мовою:

Організація та проведення наукових та науково-дослідницьких, освітньо-пізнавальних,  заходів.

 • Організація екскурсій для студентів в компанії “Юнівест Маркетинг” (2019 р.), ПАТ “Київхліб” (2020 р.) та ін.
 • Організація та керівництво науковою темою «Інноваційно-інвестиційний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах глобальної економіки» (№держреєстрації 0118U007097).
 • Робота у складі наукового комітету ІV Міжнародної наукової конференції “Конкурентні стратегії розвитку економіки в умовах глобальних викликів”, 18 травня 2022 р.
 • Організація дослідження студентів та участь у Добровільному національному огляді щодо Цілей сталого розвитку в Україні, 2021 р.
 • Робота у складі організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління»,23 квітня 2015 р. на базі ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”.
 • Залучення до оцінювання навчальних програм у межах експертної діяльності Української асоціації розвитку менеджменту та бізнес-освіти.
 • Участь в організації та проведенні заходів Академічного адаптаційного центру для студентів та викладачів в умовах війни в Україні (Бидгощ, Польща), 2022 р.

2021

 • Форсайт: виклики енергетичній незалежності країн і регіонів світу на середньостроковому (до 2025 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах/ наук. керівник проєкту акад. НАН України М.З. Згуровський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Інформаційно-аналітичний ситуаційний центр КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 188 с. URL: http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development/reports
 •  
 • Liubov Smoliar, Olha Ilyash, Nataliia Koba, Olena Trofymenko Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development: monograph. BA School of Business and Finance, Riga, Latvia, 2021. 453 p. («Strategic imperatives of knowledge management in an organization», p. 70– 96)
 • Voitko S., Trofymenko O. Territories’ development: social, economic and humanitarian issues: collective monograph / [edited by Tetyana Nestorenko, Sławomir Śliwa]. Opole, Poland: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. («Amalgamated territorial communities as a form of decentralization of local government and ensuring the quality and safety of life of the population», p. 354–362).

2014

 • О. О. Трофименко, С. В. Войтко Функціонування, стратегічний розвиток і регулювання відновлюваної енергетики: монографія. Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». Київ. Альфа Реклама, 2014. 178 с.

Статті Scopus та Web of Science

2023   

 • Trofymenko, O., Ilyash, O., Koba, N., Kuzminska, N., Koba, M. (2023). Clusterization of the Countries by the Level of Achieving the Sustainable Development Goals for Economic Development. In: Koval, V., Kazancoglu, Y., Lakatos, ES. (eds) Circular Business Management in Sustainability. ISCMEE 2022. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23463-7_11
 • Kravchenko M., Ilyash O., Smoliar L., Boiarynova К., Trofymenko O. Changes in the energy supply strategy of the EU countries amid the full-scale Russian invasion. 2023. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1126 012035 https://doi.org/10.1088/1755-1315/1126/1/012035

2022

 • Trofymenko, Olena, Ilyash, Olha, Voitko, Serhii, Dluhopolska, Tetiana, Kozlovskyi, Serhii and Hrynkevych, Svitlana. “Impact of energy innovations on the Ukraine’s economy: Strategic direction and managerial practices” ECONOMICS, vol.10, no.2, 2022, pp.27-44. https://doi.org/10.2478/eoik-2022-0018
 • Voitko S.,Naraievskyi S., Trofymenko O. (2022) “Development of Energy Supply Infrastructure Based on Industry 4.0 (on the Example of Ukraine and Turkey)”, Ekonomika, 101(2), pp. 70-91. https://doi.org/15388/Ekon.2022.101.2.5.
 • Ilyash, O., Lupak, R., Kravchenko, M., Trofymenko, O., Duliaba, N., & Dzhadan, I. (2022). A forecasting model for assessing the influence of the components of technological growth on economic security. Business: Theory and Practice, 23(1), 175–186. https://doi.org/10.3846/btp.2022.15298

2021

 • Trofymenko O., Voitko S., Mokiy A., Ilyash O., Kuzminska N. Cluster analysis of decarbonisation of the regional economy in the context of the potential of united territorial communities and the alter global vector of development. SHS Web Conf., 129 (2021) DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202112908020.
 • Trofymenko O., Shevchuk O., Koba N., Tashcheiev Y., Pavlenco T. (2021) Knowledge and Innovation Management for Transforming the Field of Renewable Energy. In: Solanki A., Sharma S.K., Tarar S., Tomar P., Sharma S., Nayyar A. (eds) Artificial Intelligence and Sustainable Computing for Smart City. AIS2C2 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1434. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82322-1_6
 • Voitko S., Trofymenko O., Moghaddami S. Analysis of the factors that ensure the possibility of developing economic relations in the field of renewable energy between Ukraine and Turkey. Journal of Economy, Culture and Society. № 63. P. 127–147. DOI: 10.26650/JECS2020-0035.
 • Ilyash ,  Trofymenko O.,  Dzhadan I., Tsarova T. Ecological and economic effects of industrial and technological development (2021). IOP Publishing Ltd IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,  International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 15-16, October 2021, Odesa, Ukraine. Volume 915,  012004. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/915/1/012004..
 • Olha Ilyash, Daria Doroshkevich, Olena Trofymenko, Manoj Sharma, Namita Sahay Multivariate analysis of export and import activities in the area of international trade of Ukraine with India and foreign countries. Finance India, 2021, № 1.
 • Olha Ilyash, Ruslan Lupak, Taras Vasyltsiv, Olena Trofymenko, Iryna Dzhadan Мodelling of the dependencies of the marketing efficiency, innovation and technological activities indicators and industrial development. Ekonomika. 2021. № 100 (1), P. 94-116. DOI: https://doi.org/10.15388/Ekon.2021.1.6. (1,48 д.а., особистий внесок здобувача – 0,5 д.а.).
 • Voitko S.V., Trofymenko O.O., Pavlenco T.V. Decarbonisation of the economy through the introduction of innovative technologies into the energy sector E3S Web Conf.  Volume 255, 2021. International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501016.

Статті у наукових виданнях інших держав:

2020

 • Трофименко О. О. Теоретичні основи становлення та розвитку системи інновацій в енергетиці як передумова декарбонізації та екологізації економіки. 40 KELM (Knowledge, Education, Law, Management). Люблін, 2020 № 8(36). C. 104– 108.

Статті у наукових фахових виданнях категорії Б:

2021

 • Trofymenko O. Development of a mechanism for implementation of a national innovative policy in the energy sector based on Industry 4.0. Technology audit and production reserves. №4/4(60). P. 34-40.
 • Трофименко О. О. Концептуальні засади інноваційного розвитку національної економіки у контексті технологічних укладів та енергетичних інновацій. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. Економіка. 2021. № 8 (1). С. 105–119.
 • Трофименко О. О. Теоретичні засади функціонування механізму інно­ва­ційного розвитку національної економіки в енергетичній сфері в умовах індустрії 4.0. Економіка та суспільство. 2021. № 27. URL: https://doi.org/10. 32782/2524-0072/2021-27-52.
 • Смоляр, Л.; Іляш, О.; Трофименко, О. Трансформаційні ефекти цифровізації у забезпеченні розвитку промислового виробництва в умовах Індустрії 4.0. Підприємництво та інновації. 2021, 24-30.
 • Smoliar L., Trofymenko O., Pavlenco T., Leading practices of energy innovation development in the context of digitalization of production on the basis of Industry 4.0. Економічний вісник НТУУ “Київський політехнічний інститут”, №20. С. 83 – 88.
 • Войтко С. В., Трофименко О. О. Регулювання відновлюваної енер­гетики на засадах функціонування механізмів державної економічної політики. Вісник НУВГП. Сер. Економічні науки. 2021. № 1(93). С. 16–25.
 • Смоляр Л. Г., Іляш О. І., Трофименко О. О., Джадан І. М. Екологічний складник забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0. Регіональна економіка. 2021. № 1(99). С. 55–65.
 • Voitko S., Trofymenko O. Development of methodological foundations for the development of energy in Industry 4/0 in part of game theory and blockchain (Методологія розвитку енергетики на засадах Індустрії 4.0 у частині теорії ігор і блокчейну). Технологический аудит и резервы производства. 2021. № 2/4 (58). С. 20–23.
 • Трофименко О., Борданова Л., Володіна А. Регулювання молодіжного сегменту ринку праці на засадах восьмої цілі сталого розвитку в умовах індустрії 4.0. Економічний аналіз. 2021. Том 31. № С. 261–270. DOI: URL: https://doi.org/10.35774/econa2021.01.261.
 • Трофименко О. О. Українсько-турецький досвід впровадження механізмів міжнародного співробітництва в сфері енергетичних інновацій. Вчені записки Університету «КРОК». 2021. № 1(60). С. 62–68.

2020

 • Трофименко О. О., Дорошкевич Д. В., Джадан І. М. Місце України у координатах цілей сталого розвитку (на прикладі цілей 8, 9, 12, 17). Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2020. № 17. С. 65–75.
 • Трофименко О. О., Дорошкевич Д. В., Джадан І. М.  Використання засад глобальних цілей сталого розвитку для забезпечення розвитку промисловості України на засадах глобальних цілей сталого розвитку. Підприємництво та інновації.  № 11-1. С. 118–125.
 • Трофименко О. О. Стимулювання розвитку IT-індустрії у частині досягнення  ЦСР 9 як передумова інноваційного розвитку економіки. Причор­номорські економічні студії. 2020. Вип. 60-1. С. 53–58.
 • Трофименко О. О. Тенденції розвитку інновацій в енергетичній сфері в сучасних умовах. Економіка та суспільство. Вип. 22, 2020. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/142/136.
 • Іляш О., Трофименко О., Колішенко Р. Провідні практики запрова­дже­ння механізмів екологічного прогресу національної економіки. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 4. С. 42–50.
 • Тащеєв Ю. В., Войтко С. В., Трофименко О. О., Рєпкін О. О., Кудря Т. С. Глобальні тенденції розвитку водневих технологій у промисловості. Бізнес Інформ. 2020. № 8. C. 103–114. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-103-114.
 • Смоляр Л. Г., Трофименко О. О. Трансформація сфери відновлюваної енергетики на основі управління знаннями. Підприємництво та інновації. 2020. № 7. С. 69–74. doi: 10.37320/2415-3583/7.11.

2019

 • Трофименко О. О. Трансформаційні ефекти енергетичної сфери у забезпеченні економічної стабільності України. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2019. № 16. С. 49 – 57.
 • Будько В. І., Кудря С. О., Войтко С. В., Трофименко О. О. Економічні аспекти реалізації автономних зарядних станцій електромобілів на основі вітроелектричних установок. Відновлювана енергетика. 2019. № 1 (56).  С. 45–50.

2018

 • Будько В. І., Войтко С. В., Трофименко О. О. Економічні аспекти реалізації автономних зарядних станцій електромобілів на основі фотоелектричних батарей. Відновлювана енергетика. 2018. № 1.  С. 19–25.
 • Погребняк А.Ю., Трофименко О.О., Гушуляк В.В. Особоливості реалізації стартапів сфери АПК в умовах індустрії 4.0. – “Підприємництво та інновації”, випуск №6, грудень, 2018

2022

 • Трофименко О. О. Роль цифровізації у розвитку промисловості країн світу в умовах Індустрії 4.0. Конкурентні стратегії розвитку економіки в умовах глобальних викликів: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 18 травня 2022 р., Київ: Міжнародний університет фінансів, 2022. С. 122-124.
 • Trofymenko O., Ilyash O., Pavlenco, Kursin S., Dzhadan I. Global initiatives of energy innovation development in the conditions of digitalization of production. Society and science. Problems and prospects. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. London, England. 2022. Pp. 18-22. Available at: DOI: 10.46299/ISG.2022.I.III
 • Trofymenko O., Pavlenco T., Kursin S. Specifics of regulatory mechanisms application for the entrepreneurship development in the field of renewable energy. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Вінниця, 25 травня 2022 р. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022/schedConf/presentations

2021

 • Мокій А.І., Іляш О.І., Трофименко О.О. Стратегування регіонального розвитку України: аспект декарбонізації об’єднаних територіальних громад // Еко Форум – 2021: збірка тез доповідей V спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 14 – 16 вересня 2021 р. / Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата. Запоріжжя: Запорізька торгово-промислова палата, 2021. С. 26-29.
 • Трофименко О. О. Методологічні засади розвитку енергетики в умовах Індустрії 4.0 із застосуванням теорії ігор і блокчейну. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права : зб. тез доповідей міжнародної науковопрактичної конференції (м. Полтава, 28 квітня 2021 р.). Полтава, 2021. С. 38–40.
 • Трофименко О. О. Механізми управління розвитком міжнародного співробітництва для впровадження енергетичних інновацій (на прикладі України та Туреччини). Тель-Авів. 07 травня 2021 р. С. 19–23.
 • Трофименко О. О. Інституційне забезпечення спільних інноваційних проектів в сфері енергетики. Актуальні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 травня 2021 р.). Одеса, 2021. С. 34–36.
 • Trofymenko O. The development of energy innovation in the field of decarbonization of the economy: analysis of indicators. Тенденції розвитку інноваційних наукових досліджень в умовах світових змін: матеріали міжнародної наукової конференції (м. Рига, 07–08 травня 2021 р.). Рига, 2021. С. 98–102.
 • Трофименко О. О. Механізми інтелектуального управління суб’єктами інноваційної діяльності у процесі впровадження енергетичних інновацій. Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. (Львів, 29–30.04.2021 р.). Львів. 2021. С. 19–21.
 • Трофименко О. О. Економіка знань як передумова розвитку відновлюваної енергетики в умовах Індустрії 4.0. Управління персоналом в інституційній економіці : ІI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених з міжнародною участю (Київ, 28 квітня 2021 р.). м. Київ. С. 48–49.
 • Трофименко О. О., Джадан І. М. Методичні засади інноваційного розвитку національної економіки з використанням екологічного складника. Економічний розвиток держави, регіонів та підприємств: проблеми та перспективи : IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених (Львів, 28-29 квітня 2021 р.). Львів. 2021. С. 409–411.
 • Трофименко О. О. Науковий дискурс у площині cтановлення системи інновацій в енергетичному секторі. Наука в Південному регіоні: здобутки та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю Південного наукового центру НАН і МОН України. (Одеса, 16 квітня 2021). Одеса, 2021. С. 108–110.
 • Трофименко О. О. Забезпечення розвитку IT-індустрії у частині досягнення ЦСР 9 на засадах Індустрії 4.0. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : матеріали XVII (XXIX) міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 11-12 березня 2021 р.), Київ, 2021. С. 102–104.

2020

 • Voitko S., Trofymenko O. Ensuring the growth of renewable energy indicators on the basis of the Global Sustainable Development Goals. International 41 Scientific Researches Congress. 2020. Gümüşhane (Туреччина, Gümüşhane, 3– 5 грудня 2020 р.). Gümüşhane. 2020. P. 38.
 • Трофименко О. О. Забезпечення інноваційного розвитку економіки в енергетичній сфері: світовий досвід. Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Львів, 16 грудня 2020 р.). Львів, 2020. С. 236–239.
 • Трофименко О. О. Особливості управління знаннями на підприємствах відновлюваної енергетики. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : матеріали XVI (XXVIII) міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 12–13 березня 2020 р.). Київ, 2020. С. 149–151.

2019

 • Трофименко О. О., Острянко О. В., Довженко Б. І. Особливості мотивації персоналу в IT-компаніях. С. 40 -42. Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 грудня 2019 року. Київ, 2019. С. 40 – 42.
 • Трофименко О. О., Білій В. А. Людський капітал як складова індексу глобальної конкурентоспроможності та глобального індексу інновацій: показники окремих країн. Управління персоналом в інституційній економіці: Матеріали I Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 29 квітня 2019 року. С. 27 – 29.

2018

 • Войтко C. В., Трофименко О. О. Від традиційної до відновлюваної енергетики. Відновлювана та воднева енергетика : матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 18 травня 2018 р.). Київ, 2018. С. 16–23.

2020

 • Програма практики та методичні вказівки до проходження професійної практики для студентів освітнього ступеня «бакалавр» Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Міжнародна економіка» Електронний ресурс , Київ, МУФ, 2020, 35 с.
 • Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Сучасний стратегічний аналіз» [Електронний ресурс] Київ, МУФ, 2020, 250 с.

2019

 • Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка та бізнес», [Електронний ресурс] Київ, МУФ, 2019, 150 с.
 • Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Стратегії в менеджменті» [Електронний ресурс] , Київ, МУФ, 2019, 220 с.

 

СТУДЕНТУ

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

HR-аналітика

Призначення

ФММ

НПП, що забезпечує викладання

Трофименко Олена Олексіївна

професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н.

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

e-mail: trofymenko.olena@lll.kpi.ua

Telegram: @OlenaOleks

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Метою дисципліни є формування системних знань, умінь та навичок використання HR-аналітики для об’єктивної оцінки HR-процесів, сприяння розвитку та удосконаленню бізнес-процесів підприємства завдяки формуванню оптимальних управлінських рішень в сфері HR. 

Предметом дисципліни є теоретико-методичні засади та сучасні практичні підходи HR-аналітики для забезпечення ефективного функціонування бізнес-процесів.

Форми та технології навчання

Лекції, практичні заняття,  самостійна робота студентів, робота з навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами

Дистанційний режим навчання: Платформа Google-meet: посилання розміщено  в Електронному кампусі та на дистанційному курсі

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна: https://campus.kpi.ua

https://classroom.google.com/u/2/c/NTQ1NzM1ODE2MDgx

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Дистанційний курс:  https://classroom.google.com/u/2/c/NTQ1NzM1ODE2MDgx

Навчальні матеріали в бібліотеці:

1.   Вакарюк Л. В., Гетьманцева Н. Д. Управління персоналом : навчально-методичний посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. 84 с.

2.   Брич В., Борисяк О., Білоус Л., Галиш Н.   Трансформація системи управління персоналом підприємств: монографія. Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. 211 с.

3.   Менеджмент персоналу : навчальний посібник / Укл. О.В. Безпалько, А.Д. Бергер, Т.М. Березянко, Ю.М. Гринюк, Д.Г. Грищенко, О.І. Драган, А.С. Зєніна-Біліченко, Л.М. Мазник, Л.І. Тертична, О.М. Соломка, О.А. Чигринець [За. заг. ред. О.І. Драган]. Київ : МПП «ЛИНО», 2022. 612 с. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37650/1/Personnel%20Management.pdf

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

Управління трудовим потенціалом

Призначення

ФММ

НПП, що забезпечує викладання

Рощина Надія Василівна,

доц., к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

E-mail: 2203883@ukr.net

Telegram: 0672203883

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Процес управління трудовим потенціалом є важливою складовою стратегічного управління підприємством. Даний курс сприятиме підвищенню конкурентоспроможності майбутніх фахівців у сфері економіки праці та управління персоналом.

Форми та технології навчання

Лекції, практичні заняття,  самостійна робота студентів, робота з навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами

Дистанційний режим навчання: Платформа Google-meet: посилання розміщено  в Електронному кампусі та на дистанційному курсі

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/bakalavr/sylabusy/vybirkovi-osvitni-komponenty/

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Навчальні матеріали:

1.                  Позднякова Л. О., Гриценко Н. В. Управління трудовим потенціалом: Конспект лекцій. Харків: УкрДУЗТ, 2019. Ч. 1. 72 с.

2.                  Беспалько О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. Київ: Кафедра, 2020. 310 с.

3.                  Ільїч Л.М., Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. К. : Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, 2020.  952 с.

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

Економіка ITіндустрії та підприємництво

Призначення

ФММ

НПП, що забезпечує викладання

Трофименко Олена Олексіївна

професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н.

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

e-mail: trofymenko.olena@lll.kpi.ua

Telegram: @OlenaOleks

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Мета дисципліни полягає у  формуванні у студентів економічної складової професійної підготовки майбутніх фахівців, яка інтегрує їх здатності аналізувати фактори суспільного виробництва та узагальнювати ознаки економічних систем; обґрунтовувати результати економічної діяльності підприємств в умовах цифровізації; аналізувати макро і мікроекономічні проблеми економіки IT-індустрії; досліджувати процеси ефективної організації та планування підприємництва.

Предметом дисципліни «Економіка IT-індустрії» є економічні відносини господарських суб’єктів в умовах сучасного ринку IT-індустрії, які ґрунтуються на фундаментальних засадах економічних теорій, суспільного виробництва, розвитку економічних систем, механізму макроекономічного регулювання, закономірностях функціонування економіки підприємств, технології та організації виробництва, промислової логістики, економіки та наукової організації праці, планування і прогнозування господарської діяльності.

Форми та технології навчання

Лекції, практичні заняття,  самостійна робота студентів, робота з навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами

Дистанційний режим навчання: Платформа Google-meet: посилання розміщено  в Електронному кампусі та на дистанційному курсі

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна: https://campus.kpi.ua

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Дистанційний курс:  

https://classroom.google.com/u/2/c/NTQ1NzI4ODE5MTQ2

Навчальні матеріали в бібліотеці:

1.      Савченко С.М., Кухарук А.Д., Тимошенко Н.Ю. Економіка і організація виробництва: практикум для студентів технічних спеціальностей Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022, 93 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46962.

2.      Петренко К. В., Скоробогатова Н. Є. – Економіка і організація виробництва: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за технічними та інженерними спеціальностями. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 177 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27463

3.      Іляш О. І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Практикум. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 150 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43511