Стець Олена Вікторівна

Кандидат фізико-математичних наук
Доцент
E-mail: alenka0519@gmail.com
Telegram: 0505706700

Напрям роботи:

Відповідальна за профорієнтаційну роботу по факультету менеджменту та маркетингу

Відповідальна за переддипломну практику бакалаврів
Куратор:Куратор гр. УК-21 та УК-мп21
Освіта:

Освіта: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, 1994 р., спеціальність – «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі», кваліфікація – «інженер-системотехнік»

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук, 01.04.07 «Фізика твердого тіла». Тема дисертації: «Фізичні  властивості  шарів  селеніду  кадмію, отриманих  методом  твердофазного  заміщення»

Вчене звання: Доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж

Дисертація

Кандидат фізико-математичних наук,  диплом  ДК №009392, дата видачі 14.02.2001,  Атестаційної колегії, рішення № 11-07/2 від 14.02.2001, наукова спеціальність: 01.04.07 – фізика твердого тіла,  тема дисертації: «Фізичні  властивості  шарів  селеніду  кадмію, отриманих  методом  твердофазного  заміщення»

Виконання науково-дослідної тематики.

НДР 0116U007059 «Моделювання функціонування ринків та поведінки економічних агентів в умовах кризових явищ» (2016–2022 рр.)

Виконання міжнародних проектів

        Семінар: “Data Science: clues for managers and economists” conducted lectures during the “Summer School – 2021”
Місце проведення: Internet Platform at the Faculty of Industrial Management, Poznan University of Technology
Наказ/розпорядження № НМКП/31/2021 від: 2021-03-30

Наукова група

        

Керівництво науковим гуртком

        

Керівництво науковими роботами студентів

 
Стажування:
  • «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності» Міжнародний університет фінансів Термін проведення: 14.01.19 – 20.03.19 Свідоцтво про підвищення кваліфікації № реєстрації №21547613/000089-19 від 21.03.2019 р.

 

  • «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» Інститут післядипломної освіти (ІПО) КПІ ім. Ігоря Сікорського  Термін навчання: 25.10.2022 по 09.12.2022. № свідоцтва ПК 02070921/007543-22  від 20.12.22 Кількість годин: 180
Міжнародне стажування:
  • «Industry 4.0: modern trends in management, production and logistics» Місце проведення: м. Познань, Республіка Польща Наказ 15-вс від  01.04.2021 Термін: 01.04.2021 – 30.06.2021 Кількість годин: 180

 

  • «Summer School – 2021» |/ Conducted lectures «Data Science: clues for managers and economists» Місце проведення: Internet Platform at the Faculty of Industrial Management, Poznan University of Technology
    Наказ/розпорядження № НМКП/31/2021 від: 2021-03-30
Володіння мовою:Англійська мова професійного спрямування (рівень В1-В2) ; № реєстрації 02070921/001911; Місце проведення: Навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти”; Термін проведення: з 01.12.16 по 25.04.17.

Організація та проведення наукових та науково-дослідницьких, освітньо-пізнавальних,  заходів.

Керівник Гуртка «ESTIEM Local Group Kyiv»
№ наказу: НОН/12/2020. Дата наказу: 2020-12-17

Статті Scopus та Web of Science

 

Статті у наукових виданнях інших держав

 

Статті у наукових фахових виданнях категорії Б

 

СТУДЕНТУ