РОЩИНА НАДІЯ ВАСИЛІВНА

Кандидат економічних наук
Доцент
E-mail: 2203883@ukr.net
Telegram: +380672203883

Напрям роботи:Відповідальна за сайт кафедри
Освіта:Освіта: Ялтинський інститут менеджменту, спеціальність – «Фінанси», кваліфікація спеціаліста – «магістр з фінансів».
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності. Тема дисертації: «Особливості антикризового управління в трансформаційних умовах економіки».
Вчене звання: Доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки.

Дисертація

Тема: «Особливості антикризового управління підприємством в умовах трансформаційної економіки», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 18.11.2009 р.

Виконання науково-дослідної тематики.

НДР 0112U007817 «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» (2019-2024 рр.)

НДР 0116U005836 «Концептуальні засади управління людським потенціалом в умовах трансформаційних змін» (2016 -2022рр.)

Виконання міжнародних проектів

        

Наукова група

        

Керівництво науковим гуртком

        

Керівництво науковими роботами студентів

 
Стажування:

ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №21547613/000016-17 від 30.06.2017 р., 150 год, термін: 12.05.2017-30.06.2017.

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «STEM – освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти», сертифікат № ADV-181090-PSI від 26.11.2021року

Міжнародне стажування:Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», Zustricz Foundation Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow Career Development Center of NGO Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education (Польща – Україна), сертифікат № SZFL-001835, 180 год, термін: 12.02.2022-20.03.2022.
Володіння мовою: 

Організація та проведення наукових та науково-дослідницьких, освітньо-пізнавальних,  заходів.

Участь у організації та проведенні V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій». Дата проведення 18.12.2019р.

Участь у організації та проведенні ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій». Дата проведення 17.04.2019р.

Участь у організації та проведенні ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій». Дата проведення 04.04.2018р. Заступник керівника відкритої студентської асоціації «ОСА» КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Наказ 1/430 від 14.12.2017 р.

Статті Scopus та Web of Science

2018

 • Iryna Kreidych, Nadezhda Roshchyna, Oksana Kazak. The application of monetary incentive policy in current economic сonditions: Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4, No. 5. 2018; Url: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/547/pdf; DOI: https://dx.doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-129-139;

Статті у наукових виданнях інших держав

Статті у наукових фахових виданнях категорії Б

2022

 • O. Ilyash, O. Shevchuk, N. Semenchenko, N. Roshchyna, Peter Amesila Akwelo. Тнe impact of workforce diversity on enterprise competitiveness (case study of Poland). Ефективна економіка. №8. 2022. DOI: 10.32702/2307-2105.2022.8.13
 • O. Ilyash, O. Shevchuk, N. Semenchenko, N. Roshchyna, David Iradukunda. The specifics of e-banking implementation in low-volume countries (the case of Rwanda). Інвестиції: практика та досвід. № 15-16. 2022. DOI:10.32702/2306-6814.2022.15-16.5
 • O. Ilyash, O. Shevchuk, N. Semenchenko, N. Roshchyna, R. Mbuyi Kankolongo. The impact of socio-cultural factors on transnational business activities (examples from China, India, Pakistan). Інвестиції: практика та досвід. № 21 (2022). DOI: 10.32702/2306-6814.2022.21.36

2021  

 • Рощина Н. В.,  Д’яченко А. С. Дослідження ринку в умовах діджиталізації: нові можливості. Київ: Ефективна економіка. 2021. № 7. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9083
 • Рощина Н., Шевчук О., Кустарьова К. Дослідження міжнародного фінансового ринку в умовах діджиталізації: нові можливості. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». №18. 2021. С. 44–50.  DOI: 10.20535/2307-5651.18.2021.231459 (фахове видання, категорія Б).

2020

 • Рощина Н.В., Борданова Л.С., Семенченко Н.В Акцизний податок: сучасні тенденції та проблематика. Київ: Агросвіт, 2020. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3193&i=2;
 • Рощина Н.В., Борданова Л.С. Особливості розвитку персоналу в Україні. Київ: Ефективна економіка, №5, 2020р. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7863;
 • Н.В. Рощина, Л. С. Борданова, А.І. Старовойт Зростаюча складність економічних криз. Київ: Агросвіт № 22 листопад 2020 р. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3337&i=12;
 • Н.В. Рощина Л. С. Борданова, Л.В. Хома Проблеми розвитку ринку лізингу в Україні. Київ: Ефективна економіка № 11, листопад 2020 р. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8323.

2019

 • Рощина Н.В., Черненко Н.О. Щодо питання міжнародного досвіду та перспектив розвитку економіки знань в Україні. Київ: Вісник «КНУТД». Збірник наукових праць, № 3 (135), 2019. С. 30-40;
 • Рощина Н.В., Черненко Н.О. Питання імплементацiї та функцiонування внутрішнього аудиту на підприємствах. Київ: Підприємництво та інновації.  № 6.  2019. С.50-60.;
 • Рощина Н.В., Черненко Н.О. Оцінка показників фінансової звітності підприємств України під впливом інфляції. Запоріжжя: Приазовський економічний вісник. Класичний приватний університет, № 3(14). 2019р. С. 89-95. Url:http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/17.pdf ; 
 • Рощина Н.В., Крейдич І.М., Канцедал Г.О.Концепція ефектуації в умовах фундаментальної невизначеності. Київ: Економічний вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського”, № 16. 2019р. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/181354;
 • Рощина Н.В., Черненко Н.О. Щодо питання проблеми та перспективи запроваждення інфляційного таргетування в Україні. Еast European Scientific Journal (Восточно европейский научный журнал) Warsaw, Poland, 2019р. № 5(45). Vol. 1. C. 72-78;
 • Рощина Н.В., Черненко Н.О. Щодо питання міжнародного досвіду та перспектив розвитку економіки знань в Україні. Київ: Вісник «КНУТД». Збірник наукових праць, № 3 (135). 2019р. С. 30-40;
 • Рощина Н.В.,  Борданова Л.С. Ретроспективний аналіз інформаційно-технологічного ринку України. Київ: Підприємництво та інновації, № 7. 2019р. URL: http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/176;

2018

 • Рощина Н.В., Черненко Н.О. Впровадження стратегії «блакитного океану» в аграрному секторі України.  Мiжнародний науковий журнал “Механiзм регулювання економiки”. 2018р. No 2. С.6-13. URL:  http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_37/Nadiya_V_Roshchina_Natalya_O_ChernenkoImplementation_of_the_Blue_Ocean_Strategy_in_the_Agrarian_Sector_of_Ukraine.pdf;
 • Roshchyna N.V., Kreidych I.M., Melnychuk D.P. Social responsibility of management in the 21th century:challenges of the era of globalization and their reflection in the priorities of human resources management. Economic bulletin of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnical institute»,  No 15. 2018р URL:  http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/135690/132546;
 • Roshchina N. V., Bordanova L.S., Melnychuk V.E. Features of the process of industrialization in the modern stage of economic relations Economic bulletin of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnical institute». No 15. 2018р. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/135913;
 • Рощина Н.В., Борданова Л.С. Аналіз процесу впровадження систем виробництва сонячної енергії для приватних домогосподарств в Україні: Інвестиції: практика та досвід № 19. 2018р. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2018/6.pdf;

2022

 • Шевчук О. А.,Рощина Н. В.,Мажара Г.А. Конкурентоспроможність країни: деякі аспекти визначення. Humanity and science. ХХХІII International Scientific and Practical Conference.  16 – 17 May 2022, USA, Seattlе
 • Мажара Г.А., Рощина Н. В., Шевчук О. А. Конкурентні стратегії розвитку економіки в умовах глобальних викликів: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції (18 травня 2022 р.) / Відповідальні за формування та випуск: Л.Г. Смоляр, О.І. Іляш, О.М. Михайлик. – К.: ЗВО «Міжнародний університет фінансів», 2022. С. 150-151
 • Olena Shevchuk, Nadiia Roshchyna, Glib Mazhara, Maryna Duchenko, Tetiana Lobodzynska, Viktoriia Melnychuk. Modeling the impact of the crisis, related to force majeure, on the leading economic activities of Ukraine. XI International Scientific Conference: Сontemporary economic problems. “Еurope and the world facing the socio-economic crisis” held online on June 2, 2022. https://umkt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/t_grodzicki_o365_umk_pl/EmDNqcjDP1ROn-MRxwUqv6cBurKIUVvvBkUPWabj45sGjg?e=JpkBKP

2021

 • Рощина Н.В.  Іноземний капітал у банківському секторі України. Конкурентні стратегії розвитку України в умовах альтерглобалізму: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Киів, 9 квітня 2021 р., К.: УВОІ «Допомога» УСІ». 2021. С. 85-87. URL: http://iuf.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/IUF_Conference_2021.pdf
 • Рощина Н. В.,  Ковалевський О. Ю.,. Формування механізму безпеки банківської діяльності в сучасних умовах. Актуальні проблеми теорії менеджменту, маркетингу та фінансів: наукові ідеї та механізми реалізації: матеріали доповідей  Всеукр. наук. конф. (із зарубіжною участю),  Покровськ, 12-13 травня 2021 р., Покровськ: ДНТУ,  2021. С. 330-333. URL: https://donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%A3%D0%A4%D0%95%D0%91-docx.pdf
 • Рощина Н.В., Бородай Т.А. Генеративно-змагальні нейронні мережі для портфельного аналізу. Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали  Міжн. наук.-практ. конф., м..Одеса, 21 квітня 2021., Одеса: ПДБА, 2021. С.91-95. URL: https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirka_konferentsii_EP-_2021.pdf
 • Рощина Н.В., Кизьюрова Є.А., Цимбал Ю.О. Фінансова стратегія та її роль у забезпеченні стабільної діяльності підприємства. Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали  Міжн. наук.-практ. конф., м..Одеса, 21 квітня 2021., Одеса: ПДБА, 2021. С. 165-168. URL: https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirka_konferentsii_EP-_2021.pdf
 • Рощина Н.В., Тулупов М. Інноваційні технології забезпечення банківської безпеки в Україні. Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали  Міжн. наук.-практ. конф., м..Одеса, 21 квітня 2021., Одеса: ПДБА, 2021. С. 95-98. URL: https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirka_konferentsii_EP-_2021.pdf
 •  Рощина Н.В. Особливості інженерної освіти в Україні. STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 18 жовтня – 26 листопада 2021 р. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2021 р. С. 219-221. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/11456/1/advanced_training_STEM_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_2021.pdf.

2020

 • Roshchyna N., Lyaschenko K., Tyshchenko M. New Opportunities in Market Research in the Context of Digitalization. Science and Technology of the XXI Century: Proceedings of the XXІ International Students R&D Online Conference: збірник тез доповідей. м.Київ. 17 грудня 2020. URL: https://kamts2.kpi.ua/sites/default/files/Part_III_Section_9_1.pdf;
 • Roshсhyna N., Mishchenko D., Khomych O., Іntellectual capital: the impact on economic growth and the problem of measurement.Trends in the development of modern scientific thought: збірник тез доповідей X Міжнар. наук.-практ. конф. м.Ванкувер, Канада. 23 листопада 2020р.  URL:  https://isg-konf.com/trends-in-the-development-of-modern-scientific-thought-en/;
 • Roshсhyna N., Pyvovar Р. Сompetitiveness of companies in it sector of ukraine during covid-19 crisis. Topical issues of science and practice: збірник тез доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. м. Лондон, Великобритания, 02 лютого 2020р. URL: https://isg-konf.com/topical-issues-of-science-and-practice-en/

2019

 • Рощина Н. В., Черненко Н.О. Економіка знань: в контексті реалій України та країн Європейського союзу. Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського союзу: збірник тез доповідей Міжнародної  науково-практичної конференція, м.Харків, 11 квітня 2019 р.  С. 103- 108; URL: http://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=8665;
 • Рощина Н.В., Терещенко А.В. Інноваційно-інвестиційні процеси в Україні.  Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій: збірник тез доповідей V Всеукр. наук. практ. конф. з міжнар. участю. м.Київ.18 грудня 2019 р. С.74 – 76. URL: http://ktpe.kpi.ua/files/conferences/Zbirnik_2019.pdf  ;
 •  

2018

 • Рощина Н.В., Козлюк М. О.  Податок на виведений капітал: проблеми та перспективи. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Дніпро. 30.березня. 2018р. Дніпро: НМетАУ, 2018р. С. 503 – 507  URL: https://nmetau.edu.ua/file/conf-nmetau_accounting_2018.pdf;
 • Рощина Н.В., Борданова Л.С. Регулювання зайнятості на ринку праці України. «Universum View 5»: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава,  19 жовтня 2018 р.  С.43-45.  URL:  https://u.iscience.me/v1118;

2022

 • Навчальний посібник: Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління персоналом» (видання друге) [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці»  / уклад.: Л.С. Борданова, Н.В. Рощина; Н.В. Семенченко КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. –  119 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47918
 • Економіка та організація виробництва. Рекомендації до виконання економічної частини дипломних робіт [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами: «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислення» «Комп'ютерні технології в біології та медицині» «Системи і методи штучного інтелекту» спеціальності 122 Комп’ютерні науки «Системний аналіз і управління» спеціальності 124 Системний аналіз / О. А.Шевчук, Н. В. Рощина, М. М. Дученко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 611 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 47 с. – Назва з екрана. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47501

2020

 • Управління персоналом: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» / Л. С. Борданова, В. Е. Мельничук, Н. В. Рощина, Н. В. Семенченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 102 с.URL:  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36380
 • Переддипломна практика студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. С. Борданова, Н. Ю. Ренська-Скребньова, Н. В. Рощина, Є. А. Удовицька, О. А. Шевчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 664,7 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 48 с. URL:  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/39694/1/Metod-rek_Praktyka-bakalavr-UP.pdf;
 • Виконання та захист дипломних робіт на здобуття ступеня бакалавра [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. М. Дученко, Т. В. Павленко, Н. Ю. Ренська-Скребньова, Н. В. Рощина, О. А. Шевчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 704,98 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 62 с. URL:  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/38875/1/Dyplomni_roboty.pdf;

2018

 • Економіка та організація виробництва. Рекомендації до виконання економіко-організаційного розділу дипломних робіт для студентів всіх технічних спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. всіх технічних спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І.М. Крейдич. Н.В. Семенченко, Н.В. Рощина, Л.С. Борданова, Н.Ю. Ренська-Скребньова. – Електронні текстові данні (1 файл: 4,91 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 81 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26580;

СТУДЕНТУ

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

Економічна діагностика і прийняття рішень

Призначення

ФММ

НПП, що забезпечує викладання

Рощина Надія Василівна,

доц., к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

E-mail: 2203883@ukr.net

Telegram: 0672203883

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Метою дисципліни є формування системних знань та набуття практичних вмінь та навичок задля формування професійних компетенцій у сфері економічної діагностики за використанням сучасних методів, інструментів та технологій діагностичного процесу з метою розроблення та упровадження оптимальних управлінських рішень в складних умовах економічного ландшафту, прийняття обґрунтованого вибору, вирішення проблем, сприяння загальному економічному розвитку.  

Форми та технології навчання

Лекції; практичні заняття; консультації; виконання курсової роботи; самостійна робота.

Дистанційний режим навчання: Google Meet:  посилання розміщено  в Електронному кампусі та на дистанційному курсі

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/magistr/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty

Заочна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/magistr/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Навчальні матеріали в бібліотеці:

·  Стеценко, С. П., Сорокіна, Л. В., Ізмайлова, К. В. Фінансовий аналіз та економічна діагностика: навчальний посібник для студентів галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “Економіка”. Київ: КНУБА, 2019. 159 с.

·  Самайчук, С. І., Крикунова, В. М., Танклевська, Н. С. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Херсон: Олді-Плюс, 2019. 215 с.

·  Косянчук, Т. Ф., Лук’янова, В. В., Майорова, Н. І., Швид, В. В. Економічна діагностика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: Новий Світ-2000, 2020. 449 с.  

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

Управління трудовим потенціалом

Призначення

ФММ

НПП, що забезпечує викладання

Рощина Надія Василівна,

доц., к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

E-mail: 2203883@ukr.net

Telegram: 0672203883

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Процес управління трудовим потенціалом є важливою складовою стратегічного управління підприємством. Даний курс сприятиме підвищенню конкурентоспроможності майбутніх фахівців у сфері економіки праці та управління персоналом.

Форми та технології навчання

Лекції, практичні заняття,  самостійна робота студентів, робота з навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами

Дистанційний режим навчання: Платформа Google-meet: посилання розміщено  в Електронному кампусі та на дистанційному курсі

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/bakalavr/sylabusy/vybirkovi-osvitni-komponenty/

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Навчальні матеріали:

1.                  Позднякова Л. О., Гриценко Н. В. Управління трудовим потенціалом: Конспект лекцій. Харків: УкрДУЗТ, 2019. Ч. 1. 72 с.

2.                  Беспалько О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. Київ: Кафедра, 2020. 310 с.

3.                  Ільїч Л.М., Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. К. : Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, 2020.  952 с.

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

Економіка і організація виробництва

Призначення

ІАТ

НПП, що забезпечує викладання

Рощина Надія Василівна,

доц., к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

E-mail: 2203883@ukr.net

Telegram: 0672203883

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Метою дисципліни є формування системних знань, умінь та навичок щодо отримання професійних компетентностей у сфері підприємницької діяльності, ефективного використання обмежених ресурсів виробництва, організації та управління процесами господарювання задля розроблення та упровадження оптимальних рішень.

Предметом дисципліни є система принципів, наукових підходів та закономірностей економічних відносин, що виникають під час використання ресурсного потенціалу підприємства в процесі організації виробництва товарів та послуг з метою оптимізації витрат та збільшення варіативності господарських рішень.

Форми та технології навчання

Лекції, практичні заняття,  самостійна робота студентів, робота з навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами

Дистанційний режим навчання: Платформа Google-meet: посилання розміщено  в Електронному кампусі та на дистанційному курсі

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна:

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Навчальні матеріали в бібліотеці:

1.         Рекомендації до виконання економічної частини дипломних робіт [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами: «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислення» «Комп’ютерні технології в біології та медицині» «Системи і методи штучного інтелекту» спеціальності 122 Комп’ютерні науки «Системний аналіз і управління» спеціальності 124 Системний аналіз / О. А. Шевчук, Н. В. Рощина, М. М. Дученко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 611 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 47 с. – Назва з екрана.URL:https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47501;

2.        Петренко К. В., Скоробогатова Н. Є. – Економіка і організація виробництва: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за технічними та інженерними спеціальностями. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 177 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27463

3.        Андрусь О.І., Покровська Н.М. Економіка та організація виробництва: навчальний посібник до практичних занять Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022, 127 с.