ІЛЯШ ОЛЬГА ІГОРІВНА

Доктор економічних наук
Професор
E-mail: oliai@meta.ua
Telegram: 0671404477
Researcher ID: V-3326-2018

Напрям роботи:
 • Голова правління ГО «Академічний простір»
 • Робота у складі спеціалізованої вченої Ради Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю21.04.01 – Економічна безпека держави.
 • Робота у складі спеціалізованої вченої Ради Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Освіта:

Освіта: Львівська комерційна академія, 1994-1999 рр., Економіка підприємства, КД 900084.

Науковий ступінь: Доктор економічних наук, 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, 26.03.2013 р., Львівська комерційна академія, ДД 002059.

Вчене звання: Професор, спеціальність «Економіка підприємства», 26.02.2015 р., атестат 12 ПР № 010266.

ДисертаціяТема: «Засади державного регулювання у сфері соціально-економічної безпеки України», 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, 26.05.2013 р.
Виконання науково-дослідної тематики.

·         НДР 0112U007817 «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій»

·         НДР 0115U003109 «Економічний розвиток України та економічна безпека держави»

·         НДР 0116U001475 «Інструменти забезпечення економічної безпеки України в умовах зовнішньої агресії»

·         НДР 0119U000017 «Пріоритизація розвитку реального сектору економіки для прискорення економічного зростання України»

·         НДР 0118U003511 «Стимулювання трансформаційних зрушень у реальному секторі економіки України»

Виконання міжнародних проектів

·         Проект Фонду національних досліджень України Ф-78 “Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС в процесі євроінтеграції”(учасник проекту), 2019

 

Міжнародні проекти

·  Проект № 217-16-U-LV-LV127-USG-01-s14 з досліджень організаційного розвитку ОГС в рамках фінансування Угоди про співпрацю №AID-121-A-14-00003 між Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Громадською організацією «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (керівник проекту).

·  Проект GIZ “Towards Evidence Based Investment Decisions in Ahs (TEBIDH)/E-рішення для громад”, 2018 р. (Експерт проекту)

·  Ukrainian-Polish research project “Polish and Ukrainian Cities Facing Contemporary Development Challenges – Conditions for the Implementation of the Smart City Concept”, 2020 р. (Координатор проекту)

·  Проект ‘’One Up on Bologna Process: Diploma Competency Supplement’’ under the Erasmus+ programme, 2019 р. (Координатор проекту)

·  Проект кредитної мобільності з університетом  Економіки в Бидгощі у рамках програми «Erasmus+» (КА1, кредитна мобільність) (Координатор проекту)

Керівництво науковим гуртком
Керівництво науковими роботами студентів

·   Диплом І ступеня, Юлія Расчотова на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за ступенем вищої освіти «магістр» на базі Одеського національного політехнічного університету, 2020 р.;

·   Диплом ІІІ ступеня, Тетяна Литвак на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Міжнародна економіка», Національний університет «Львівська політехніка, 2019 р.

·   Диплом ІІІ ступеня, Тетяна Литвак на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Економіка підприємства», Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2019 р.

Стажування:

·           Економіка та організація виробництва

·           Економіка та управління персоналом

Міжнародне стажування:

1.       Післядипломне міжнародне стажування «Інтернаціоналізація закладів освіти: міжнародні проєкти та партнерства», Диплом № 2021/02/0065.21, Грудень 2020 – лютий 2021 рр., Uczelniа Nauk Spolecznych (Університет соціальних наук, Лодзь (Польща), 180 годин, 6 кредитів ECTS (2021)

2.       Закордонне стажування, Istanbul Arel University (м. Стамбул, Туреччина). Сертифікат від  13.09.2019 р.

Підвищення кваліфікації:

3.       Закордонне підвищення кваліфікації «Strategy of Human resourses management”, Laurela University of Applied Sciences (Фінляндія). Сертифікат від 20.04.2018 р.

4.       Закордонне підвищення кваліфікації “Fundamentals оf Project Planning аnd Management”, Darden School оf Business, University оf Virginia. Сертифікат від  11.06.2020 р.

Запрошений професор міжнародних університетів

5.       Visiting Professor of Nicolaus Copernicus University (Toruń, Poland) (2018-2019)

6.        Visiting Professor в University of Economy in Bydgoszcz (м. Бидгощ, Польща) (з 2016 р. по теперішній час).

Володіння мовою:Certificate of the English course B2, КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов» за програмою «Англійська мова як іноземна», кваліфікаційний рівень – В2, свідоцтво про підвищення кваліфікації № 25398 від 31.10.2019 р.

Організація та проведення наукових та науково-дослідницьких, освітньо-пізнавальних,  заходів.

·        Робота у складі спеціалізованої вченої Ради Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю21.04.01 – Економічна безпека держави.

·        Робота у складі спеціалізованої вченої Ради Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

·        Експерт Секції «Економіка»  Експертної Ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок учених (з 2019 року по теперішній час).

·        Голова Секції “Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства” Експертної Ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених (2016-2019).

·     Робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (2017- по теперішній час)

·     Робота у складі  журі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Економіка АПК» (2022- по теперішній час)

2021

 • Frolova L., Yermak S., Smoliar L., Ilyash O., Bavyko O. (2021). Modeling of the economic system actors behavior in the crisis period of COVID-19 pandemic // Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic: scientific monograph // VUZF University  of  Finance,  Business  and    –  Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”: 158-171 (475 р.) https://doi.org/10.5281/zenodo.5834823
 • Розвиток наукового потенціалу національної економіки : кол. моногр. / авт. кол.: Вікторія Хаустова, Наталія Савіна, Моніка Яворська, Ольга Іляш : Кондор, 2021. 264 с. URL: https://www.yakaboo.ua/ua/rozvitok-naukovogo-potencialu-nacional-noi-ekonomiki.html#tab-attributes
 • Промислово-технологічний розвиток національної економіки у системі економічної безпеки україни: маркетинговий аспект : кол. моногр. / за заг. ред. О. І. Іляш ; авт. кол. : О. І. Іляш, Н. Б. Савіна, В. Є. Хаустова, І. М. Джадан. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 244 с. URL: https://ndc-ipr.org/publications/?filter=pmonografiyip
 • Smoliar L. Ilyash O., Koba N., Trofymenko O. (2021). Strategic imperatives of knowledge management in an organization. Dzintra Atstaja, & Viktor Koval (Eds.).
  (2021). Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development (pp.70-97). Riga, Latvia: BA School of Business and Finance. URL: http://doi.org/10.5281/zenodo.4454180

2020

 • Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально- економічної безпеки : колективна монографія / Г.  Ю.  Міщук,  О.  І.  Дяконенко,  О.  І.  Іляш та ін./  за наук.  редакцією д. е. н.,  професора Міщук Г.  Ю. –  Рівне :  НУВГП, 2020. – 408  с. URL: http://epnuwm.edu.ua/18923/

2019

 • Economic security at risks: findings from the digitalization of National economy// Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim]. – Vol. 5. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. – 316 URL: https://integro.wsg.byd.pl/3743200043640/vlasiuk-olexandr/economic-security-at-risk-findings-from-digitalization-of-the-national-economy?bibFilter=374
 • Future of human resources management under the digitalization circumstances/ Olga Ilyash, Osman Yildirim, Pavlo Blokhin // Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim]. – Vol. 5. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. – 316

2018

 • Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції : Монографія / Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Іляш О. І., та ін. – Львів : ННВК “АТБ”, 2018. – 303 с.
 • Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : монографія [О.С. Власюк, А.І. Мокій, О.І. Іляш, В.І. Волошин, М.І. Флейчук, Т.О. Власюк та ін.] / за заг. ред. О.С. Власюка. – К. : НІСД, 2017. – 384 с.
 • Socio-economic reforms of the national economy recovery: the experience of Ukraine: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Larysa Frolova]. – Vol. 4. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2018. – 378 p. URL: https://integro.wsg.byd.pl/3743200043641/vlasiuk-olexandr/socio-economic-reforms-of-the-national-economy-recovery-the-experience-of-ukraine?bibFilter=374

Статті Scopus та Web of Science

2022

 • Ilyash, O., Lupak, R., Kravchenko, M., Trofymenko, O., Duliaba, N., & Dzhadan, I. (2022). A forecasting model for assessing the influence of the components of technological growth on economic security. Business: Theory and Practice, 23(1), 175–186. https://doi.org/10.3846/btp.2022.15298 (Scopus)

2021

 • Trofymenko, O. Voitko, S., Mokiy, A., Ilyash, O., Kuzminska, N. (2021) Cluster analysis of decarbonisation of the regional economy in the context of the potential of united territorial communities and the alter global vector of development. The 21st Internat. Scientific Conf. “Globalization and its Socio-Economic Consequences”. Section Regional Economics, Economic and Human Geography. Vol. 129, P. 1-11. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202112908020 (Web of Science)
 • Ilyash ,  Trofymenko O.,  Dzhadan I., Tsarova T. Ecological and economic effects of industrial and technological development (2021). IOP Publishing Ltd
  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  , International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 15-16, October 2021, Odesa, Ukraine. Volume 915, 012004. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/915/1/012004 (Scopus)
 • Olha Mulska, Olha Levytska, Volodymyr Zaychenko, Taras Vasyltsiv and Olha Ilyash (2021). Pull environment of migration in the EU countries: Migration vector from Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 19(4), 283-300. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(4).2021.23 (Scopus)
 • Ilyash, O., Smoliar, L., Lupak, R., Duliaba, N., Dzhadan, I., Kohut, M., & Radov, D. (2021). Multidimensional analysis and forecasting the relationship between indicators of industrial-technological development and the level of economic security. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(13 (113), 14–25. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.243262 (Scopus)
 • Yildirim O., Smoliar L., Ilyash O., Doroshkevych D. (2021) Validity and Reliability of the Flipped Learning Scale. In: Bilgin M.H., Danis H., Demir E., García-Gómez C.D. (eds) Eurasian Business and Economics Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 19. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77438-7_1 (Scopus, Springer)
 • Kozhemiakina S., Ilich L., Ilyash O., Hrynkevych S., Kruvysha S. (2021) The Productivity Forecasting in the Sector of Non-market Services (Education and Health Care Sectors): A Case Study of Ukraine. In: Solanki A., Sharma S.K., Tarar S., Tomar P., Sharma S., Nayyar A. (eds) Artificial Intelligence and Sustainable Computing for Smart City. AIS2C2 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1434. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82322-1_4 (Scopus, Springer)
 • Mokiy, A., Pynda, Y., Ilyash, O., Pikh, M. & Pynda, R. (2021). Characteristics of interconnections of construction sector and environment: regional study of Ukraine. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 30 (2), 337-353. doi: 22630/PNIKS.2021.30.2.29 (Scopus)
 • Olha Ilyash, Dariia Doroshkevych, Olena Trofymenko, Manoj Sharma & Namita Sahay (2021). Multivariate analysis of export and import activities in the area of international trade of Ukraine with India and foreign countries. Finance India. XXXV (1), March: 111-134. URL: https://financeindia.org/data/2021/FI351/FI-351-Art05.pdf  (Scopus)
 • Olha Ilyash, Ruslan Lupak, Taras Vasyltsiv, Olena Trofymenko and Iryna Dzhadan (2021), Modelling of the Dependencies of Industrial Development on Marketing Efficiency, Innovation and Technological Activity Indicators. Ekonomika, 100(1), 94–116. DOI: https://doi.org/10.15388/Ekon.2021.1.6 (Scopus)
 • Ilyash, O. Vasyltsiv, T. Lupak, R. and Get’manskiy, V. (2021). Models of efficiency of functioning in trading enterprises under conditions of economic growth. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 51(51): 7-24. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2021-0001(Scopus, Web of Science)
 • Ilyash, O., Lupak, R., Dzhadan, I., & Kolishenko, R. (2021). Assessing structural components of investment and innovation provision of economic security in the basic types of economic activity. Journal of Economy Culture and Society, 63, 1-21.https://doi.org/10.26650/JECS2020-0038 (Web of Science)
 • Frolova, L., Zhadko, K., Ilyash, O., Yermak, S., & Nosova, T. (2021). Model for opportunities assessment to increase the enterprise innovation activity. Business: Theory and Practice22(1), 1-11. https://doi.org/10.3846/btp.2021.13273 (Scopus)

2020

 • Anatoliy Mokiy, Olha Ilyash, Yuriy Pynda, Mariia Pikh, Vitalii Tyurin (2020). Dynamic Characteristics of the Interconnections Urging the Construction Enterprises Development and Regions Economic Growth. TEM Journal, 9(4),1550-1561.  DOI: https://doi.org/10.18421/TEM94-30 (Scopus, Web of Science)
 • Olha Ilyash, Svitlana Hrynkevych, Liudmyla Ilich, Serhii Kozlovskyi, Nataliia Buhaichuk (2020). Economic Assessment of the Relationship Between Housing and Communal Infrastructure Development Factors and Population Quality of Life in Ukraine. Montenegrin Journal of Economics, Vol. 16, No. 3: 93-108. http://doi.org/10.14254/1800-5845/2020.16-3.8 (Scopus, Web of Science)
 • Olha Ilyash, Osman Yildirim, Liubov Smoliar, Dariia Doroshkevych, Taras Vasylciv and Ruslan Lupak (2020). Evaluation of enterprise investment attractiveness under circumstances of economic development. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 47(47): 95-113. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2020-0006 (Scopus, Web of Science)

2018

 • Ilyash O., Dzhadan I., Ostasz G. (2018). The influence of the industry’s innovation activities indices on the industrial products’ revenue of Ukraine. Economics and Sociology, Vol. 11 (4): 317–331. http://doi.org/10.14254/2071-789X.2018/11-4/21(Scopus, Web of Science)

Статті у наукових виданнях інших держав

2020

 • Doroshkevych, D. & Ilyash, O. (2020). The Investigation of Emotional Intelligence Level in Non-Government Organization with the Use of Hall’s Test . The Journal of International Scientific Researches , 2020 Additional Number , 6-14 . DOI: 10.23834/isrjournal.709199

2019

 • Olijnuk Danyila, Olha Ilyash, Konizhai Yurii (2019) Security aspects of strategic co-operation of ukraine and eu with regard to network and information systems Zeszyty Naukowe WSG, t. 26, Seria: Ekonomia, Nr 8, 2018/2019, : 24-38
 • Doroshkevych, D. & Ilyash, O. (2019). Business Process’ Reengineering of The Servicing Clients of A Commercial Bank by Automating Cash Transactions . The Journal of International Scientific Researches , 4 (3) , 241-252 . DOI: 10.23834/isrjournal.543308
 • Ilyash, Olha, Osman Yildirim, Selcuk Capuk et Nevin Bozgul. « The Impact of Work Autonomy and Organizational Commitment on Organizational Communication ». Behavior Studies in Organizations2 (novembre 2019): 10–17. http://dx.doi.org/10.32038/jbso.2019.02.02

Статті у наукових фахових виданнях категорії Б

2022

 • Іляш О. І., Бірюкова В. С., Кошова І. О. Мотивація персоналу: від теорії до практики. Ефективна економіка. 2022. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10054 DOI:32702/2307-2105-2022.3.4

2021

 • Смоляр Л.Г., Іляш О.І., Трофименко О.О. Трансформаційні ефекти цифровізації у забезпеченні розвитку промислового виробництва в умовах Індустрії 4.0. Підприємництво та інновації. 2021. № 21 С. 24-30. DOI: http://doi.org/10.37320/2415-3583/21.4
 • Мокій А. І. Конкурентні моделі безпечного розвитку України в умовах інституціональної нестабільності та викликів глобального середовища / А. І. Мокій, К. І. Антонюк, М. І. Флейчук, О. І. Іляш // Фінанси України. – 2021. – № 11. – C. 21-37. https://doi.org/10.33763/finukr11.021
 • Іляш О.І., Блохін П.В. (2021). Емпіричне оцінювання впливу збройного конфлікту на стан економічної безпеки тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво», Випуск №4 (121), C.15-22. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2021/4_2021/5.pdf (дата звернення: 15.09.2021).
 • Іляш О.І., Колішенко Р.О. Якість державної політики в глобальному середовищі: економічний прорив розвинутих країн і перспективи імплементації в Україні// Економіка України. – 2021. – № 8. – С. 38–55. URL: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=486
 • СмолярЛ. Г., Іляш О. І., Трофименко О. О., Джадан І. М. Екологічний складник забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 61-71. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-1-7

2020

 • Іляш О., Трофименко О., Колішенко Р. Провідні практики запровадження механізмів екологічного прогресу національної економіки. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 4. С. 42-50.DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.04.042
 • Смоляр, Л., Іляш, О., Колішенко, Р., & Литвак, Т. (2020). Бенчмаркери забезпечення «економічного прориву» України у технологічному та інноваційному напрямах. Інноваційна економіка, 0(5 – 6), 19-29. DOI:https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.3
 • Іляш О. І., Бугайчук Н. В. Стратегічні цілі розвитку житлово-комунальної інфраструктури у напрямку забезпечення якості життя населення та реалізації національних економічних інтересів держави. Проблеми економіки. 2020. №1. C. 76–88.https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-76-88

 

2019

 • Іляш О.І., Блохін П. Становлення економіки миробудівництва у системі економічної безпеки держави. Проблеми економіки. – 2019. – №2 – C.45-52.DOI: 10.32983/2222-0712-2019-2-45-52
 • Іляш O. I., Дорошкевич Д. В., Даценко Ю. В. Зміна експортно-імпортних товарних потоків України у міжнародній торгівлі внаслідок російської окупації. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 11–18. DOI:32702/2306-6814.2019.8.11

2018

 • Васильців Тарас Григорович, Іляш Ольга Ігорівна, Лупак Руслан Любомирович. Проблеми та засоби конвергенції соціальної безпеки в Україні та ЄС // БИ. 2018. №12 (491). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemi-ta-zasobi-konvergentsiyi-sotsialnoyi-bezpeki-v-ukrayini-ta-es (дата звернення: 03.06.2021).
 • Іляш, О.; Трофименко, О. О.; Дмитренко, В. Методи управління дебіторською заборгованістю підприємства. Підприємництво та інновації, 2018, n. 5, С. 40-46.
 • Іляш О. І. Напрями державної політики забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків в оперативних цілях соціальної безпеки України. Проблеми економіки. 2018. №4. C. 71–78. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-71-78
 • Іляш O. I., Блохін П. В. Майбутнє hr менеджменту: тенденції, ризики, мотивація. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6575 (дата звернення: 03.06.2021). DOI: 32702/2307-2105-2018.10.3

2021

 • Іляш О.І., Цимбал А. Таксономічний аналіз економічного управління як передумова зниження плинності персоналу підприємства на прикладі ТОВ Фірма “Астарта-Київ” // Управління персоналом в інституційній економіці:
  матеріали ІІ Всеукр. наук. практ. конф. студ., аспір. і мол. вчених з міжнародною участю 28 квітня 2021 року. – Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. –С. 127-130.
 • Мокій А.І., Іляш О.І., Колішенко Р.О.Аналіз та систематизація складників якості та конкурентності державної політики // Трансформація функцій держави в умовах глобалізації : збірник тез доповідей міжнародної дискусійної платформи 19 травня 2021 р. / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – С.47-50. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/19.pdf
 • Мокій А.І., Іляш О.І., Трофименко О.О. Стратегування регіонального розвитку України: аспект декарбонізації об’єднаних територіальних громад // Мокій А.І., Іляш О.І., Трофименко О.О. // Еко Форум – 2021: збірка тез доповідей V спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 14 – 16 вересня 2021 р. / Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя: Запорізька торговопромислова палата, 2021. – С. 26-29.

2020

 • Ilyash O., Adeyemo Tolulope Moses. Impact of credit risk on the performance of Europian banks // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 154-160. URL: http://sci-conf.com.ua.
 • Ilyash O. Piyachat Surarangsit The ways to effectively manage the employees’ conflict // Управління персоналом в інституційній _економіці: матеріали І Всеукр. наук. практ. студ., аспір. і мол. вчених 29 квітня 2020 року. – Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – С. 111-114
 • Ilyash O., Hailu H.Analyzing the trends of Ethiopian flower export performance// Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 118-125. URL: http://sci-conf.com.ua.
 • Osman Yildirim, Liubov Smoliar, Olha Ilyash, Dariia Doroshkevych. Validity and reliability of the flipped learning scale // 32nd EBES Conference Proceedings, Istanbul, Turkey August 5-7, 2020 Volume – II, pp. 1444-1453.
 • Іляш О., Литвак Т. Напрями забезпечення соціального прориву України // Суспільні трансформації: людина, держава, соціум : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (29 жовтня 2020 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 188-191

2019

 • Ilyash O. Social Vector of Ukranian Economy Modernization// International Scientific Researches Congress Conference Proceedings, Tbilisi / GEORGIA,April 18 – 20, 2019, 3-4

2020

 • Англомовна одноосібна монографія “European aspirations of Ukraine in the context of the social security and regional socio-economic development” Volume 1 “State social policy and means of convergence of the social security system of Ukraine and the EU (Collection of research studies, 2010-2018), СВ. №95213;
 • Англомовна одноосібна монографія “European aspirations of Ukraine in the context of the social security and regional socio-economic development” Volume 2 “Social dimension and economic transformations of Ukrainian regions development” (Collection of the research studies, 2010-2018), СВ. №95214;
 • Наукова стаття “Directions to Ensure the Implementation of the State Policy Reforms in the Social Sphere”, СВ. № 95511;
 • Навчальний посібник “Економіка праці та соціально-трудові відносини» (у співавторстві), СВ. № 95437.

 

2019

 • Одноосібна монографія «Tрансформації системи соціальної безпеки України: регіональний вимір», СВ. №95034;

2020

 • Економічна безпека суб’єктів підприємництва. Підручник / за ред. З.С. Варналія. Чернівці: Технодрук, 2020. – 458 с. ISBN 978-617-7611-65-2
 • Економіка підприємництва. підручник / Іляш О.І. та ін. за ред. д.е.н., проф. Фролової Л.В. -Одеса: Бондаренко М.О., 2020. – 708 с. (16.1-16.4)

2020

 • Економіка праці і соціально-трудові відносини: Практикум [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 051 «Економіка»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О.І. Іляш, С.С. Гринкевич, О.А.Шевчук, С.М. Савченко, Н.О. Черненко, Т.В. Обелець (За заг. редакцією проф. О.І. Іляш). – Електронні текстові дані (1 файл: 2 Мбайта). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,167 с.

2020

 • Нематеріальні ресурси й активи [Електронний ресурс] : презентація / Є. А. Удовицька, О. І. Іляш, Т. П. Лободзинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,05 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 16 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36382

СТУДЕНТУ

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Призначення

ФБМІ

НПП, що забезпечує викладання

Іляш Ольга Ігорівна,

професор кафедри економічної кібернетики, 

доктор економічних наук, професор

 

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

E-mail: oliai@meta.ua

Telegram: 0671404477

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Формування системних знань, умінь та навичок щодо отримання професійних компетентностей у сфері підприємницької діяльності, ефективного використання обмежених ресурсів виробництва, організації та управління процесами господарювання задля розроблення та впровадження оптимальних рішень.

Форми та технології навчання

Лекції; проблемні лекції; практичні заняття; консультації; виконання курсової роботи; самостійна робота.

Дистанційний режим навчання: Google Meet:  посилання розміщено  в Електронному кампусі та на дистанційному курсі

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна: https://docs.google.com/document/d/1nJBYtNH8P3FV3i-tZVjYsRwiZnN4miyO/edit

Заочна

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Дистанційний курс: Дистанційний курс: classroom.google.com посилання: https://classroom.google.com/c/NTQ1NzE0MTkwOTA4

Навчальні матеріали в бібліотеці:

·      Савченко С.М., Кухарук А.Д., Тимошенко Н.Ю. Економіка і організація виробництва: практикум для студентів технічних спеціальностей Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022, 93 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46962.

·      Іляш О. І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Практикум. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 150 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43511

·      Шевчук, О. А. Економіка та організація виробництва. Рекомендації до виконання економічної частини дипломних робіт [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами: «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання» «Комп’ютерні технології в біології та медицині» «Системи і методи штучного інтелекту» спеціальності 122 Комп’ютерні науки «Системний аналіз і управління» спеціальності 124 Системний аналіз / О. А. Шевчук, Н. В. Рощина, М. М. Дученко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 611 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 47 с. – Назва з екрана.– URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47501