Накази про розподіл студентів 1 курсу за групами (денна та заочна форми навчання)👇

https://fmm.kpi.ua/?p=6347